O projekcie

Projekt Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja KA204 na lata 2019/2021 pn. „Nauczyciel w uniwersytecie ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy” przeznaczony był dla nauczycieli uniwersytetów ludowych.

Jego nadrzędnym celem było przygotowanie nauczycieli pracujących w uniwersytetach ludowych z zakresu metodyki i dydaktyki oraz wypracowanie programu nauczania dla osób dorosłych o niskim poziomie umiejętności podstawowych. Poprzez promocję działalności uniwersytetów ludowych w Polsce powinien wzrósł także poziom uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. 

W ramach projektu w Brenderup Højskole – jednym z duńskich uniwersytetów ludowych – odbył się kurs dla 25 nauczycieli z trzech polskich oraz jednego niemieckiego uniwersytetu ludowego. 

Zdrowy styl życia i dbanie o środowisko naturalne to we współczesnym świecie podstawa funkcjonowania człowieka. Ludzie mają problem ze znalezieniem balansu pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, co niekorzystnie odbija się na kondycji psychicznej i fizycznej. Żyjemy w szybkim tempie, a kompetencje w zakresie technologii cyfrowych, zarzadzania gospodarstwem domowym czy czytaniem ze zrozumieniem są niskie – stąd potrzeba realizacji pilotażowego kursu „Budżet w pigułce” dla 20 osób o niskim poziomie umiejętności podstawowych.

Zajęcia ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 były prowadzone hybrydowo, a kursanci zdążyli poznać wiele tajników Internetu użytkowego, zdrowej kuchni, a nawet sportu czy kosmetyków naturalnych i zarządzania budżetem domowym. Pomimo nietypowych warunków i spotkań w formie zdalnej czas spędzony razem pozwolił nie tylko zdobyć wiedzę, ale także stawić czoła emocjom związanym z sytuacją zaistniałą na świecie, jak również zawrzeć nowe znajomości.

W trakcie kursu ogromną rolę odegrało podejście tzn. gruntvigiańskie – nauka poprzez wspólne działanie, praca w grupie, nauka bez przymusu. Dominował duch wspólnoty, dialog i koncentracja na prawdziwym życiu uczestników oraz wykładowców.

W ramach projektu: 

  • opracowano programu nauczania dla osób o niskim poziomie umiejętności podstawowych,
  • wydano przewodnik dotyczący metodyki i dydaktyki pracy w UL,
  • zorganizowano pilotażowy kurs dla osób o niskim poziomie umiejętności podstawowych,
  • zorganizowano konferencję naukową z zakresu metodyki pracy w UL (w tym jeden dzień́ warsztatów dla nauczycieli UL),
  • odbyły się cztery spotkania międzynarodowe partnerów projektu.

Zarówno opracowany program nauczania, jak i realizacja pilotażowego kursu przyczyniły się do rozpowszechnienia pracy z osobami o niskich umiejętnościach podstawowych, co na przestrzeni lat wywrze pozytywny wpływ na te osoby (poprawi jakość́ ich życia, spowoduje przyrost wiedzy i umiejętności z zakresu umiejętności podstawowych etc.). Biorąc pod uwagę z kolei fakt, że uniwersytety ludowe są placówkami nieformalnej edukacji człowieka dorosłego to jesteśmy przekonani, że dzięki promocji projektu wzrośnie zainteresowanie uniwersytetami ludowymi, dzięki czemu dorosłe osoby będą czyściej korzystać z ich oferty (jak jest np. w Danii czy Niemczech, gdzie jest ponad 100 takich placówek w każdym z tych krajów).