Gmina Adamów

Gmina Adamów jest jednostką samorządu terytorialnego, położoną w powiecie łukowskim w woj. Lubelskim.
Gmina Adamów została utworzona 1 stycznia 1973 r. w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Adamów. Gmina liczy obecnie 5600 mieszkańców. Wójtem Gminy Adamów jest Pan Karol Ponikowski. W skład Gminy wchodzi 17 miejscowości. Gmina jest typowo rolniczą jednostką, gdzie oprócz hodowli bydła mlecznego rozwija się sadownictwo i uprawa owoców miękkich. Gmina realizuje wszystkie zadania, które wynikają ze statusu jednostki samorządu terytorialnego. Poza tym Gmina pozyskuje fundusze zewnętrzne, dzięki którym mogą być przeprowadzane różne inwestycje. Bardzo dobrze układa się współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi. 

W 2019 roku Gmina Adamów przystąpiła jako partner do projektu w programie Erasmus +. Projekt „Nauczyciel w uniwersytecie ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy” realizowany był do sierpnia 2022 r. W projekcie przedstawiciele Gminy Adamów uczestniczyli w szkolenia i wyjazdach szkoleniowych, poznawali ideę uniwersytetów ludowych, wymieniali doświadczenia, pracowali nad programem nauczania dla kursu, który realizował lider projektu-ZUL. Jednym z zadań była wizyta studyjna w Adamowie. Uczestnicy projektu spędzili kilka dni poznając Gminę i jej okolice oraz realizowali założenia projektu. 

Dzięki udziałowi w tym projekcie i wsparciu Gminy został powołany Uniwersytet Ludowy w Adamowie, który działa w formie stowarzyszenia. Stowarzyszenie zostało założone 5 lutego 2020 roku, a 11 maja 2020 r. zostało wpisane do KRS.

Gmina Adamów
ul. Kleeberga 5
21-412 Adamów,
www.adamow.pl,
facebook.com/adamow.eu,
tel. 25 7553167,
email: adamow@adamow.pl

Feature Four
Feature