Radawnica

Uniwersytet Ludowy w Radawnicy działa w ramach stowarzyszenia Polskie Uniwersytety Ludowe. Początki funkcjonowania placówki to rok 1946, kiedy to Edmund Splitt w Zakrzewie założył Uniwersytet Ludowy. Z uwagi na trudności lokalowe placówka jeszcze w tym samym roku przeniesiona została do neogotyckiego pałacu w Radawnicy, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Tym samym Uniwersytet Ludowy w Radawnicy jest najstarszym nieprzerwanie pracującym Uniwersytetem Ludowym w Polsce. Ruch uniwersytetów ludowych wywodzi się z Danii, gdzie podstawy teoretyczne do kształcenia ludzi dorosłych dał pastor Mikołaj F. Grundtvig. Placówki te opierają się na holistycznym podejściu do człowieka, stwarzania niekonkurencyjnego środowiska pobytu podczas nauki, przedkładaniu nauki praktycznej nad teorią i wykorzystywaniu doświadczeń życiowych człowieka oraz uczeniu się jednych od drugich.

Swoją działalność Uniwersytet Ludowy w Radawnicy rozpoczynał od organizacji kursów repolonizacyjnych oraz organizatorów życia społecznego, księgowych i przedszkolanek. Najbardziej znanymi były 2-letnie kursy kulturalno – oświatowe ze specjalizacją taniec lub fotografia. Wtedy to do UL-a przyjeżdżały osoby z całej Polski – niektóre z nich zrobiły wybitną karierę, jak Grażyna Auguścik – piosenkarka jazzowa, Jolanta Dylewska – operatorka filmowa, zdobywczyni wielu nagród filmowych, Marian Rynkiewicz – znany fotografik, Witold Jurkiewicz – artysta fotograf, wykładowca fotografii Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, czy też Tadeusz Rzeczycki – operator filmowy w TVP.

Obecnie Uniwersytet Ludowy specjalizuje się w kształceniu w kierunkach pomocowych, zawodach nakierowanych na pomoc osobom niesamodzielnym, chorym i zagrożonym wykluczeniem (terapia zajęciowa, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, asystent nauczyciela
w przedszkolu). Drugą sferą działalności Uniwersytetu jest edukacja kulturalna i artystyczna przejawiająca się poprzez organizację warsztatów artystycznych, plenerów, wernisaży i wystaw. Mocną stroną jest prowadzenie zajęć przez doskonałych instruktorów, trenerów i nauczycieli,
a zarazem mistrzów i artystów z ikonopisania, malarstwa, ceramiki, makramy, witrażu, wikliniarstwa, kaletnictwa, tkactwa, pracy w drewnie i innych dziedzin sztuki. Uniwersytet Ludowy zajmuje się także edukacją obywatelską – prowadzi doradztwo i szkolenia dla organizacji pozarządowych, osób zainteresowanych aktywizacją lokalnej społeczności. Na potrzeby tej działalności w ubiegłym roku powołaliśmy Centrum Integracji Lokalnej.

Stowarzyszenie Polskie Uniwersytety Ludowe
Uniwersytet Ludowy w Radawnicy
ul. Uniwersytecka 6
77-400 Złotów
www.ul-radawnica.pl/,
email:  ul_radawnica@pro.onet.pl
facebook.com/ULRadawnica,
tel. 67 263 13 93,