PROJEKT ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA204-065864 

pod nazwą

„Nauczyciel szkoły ludowej wobec wyzwań współczesnej Europy”

Raport z ewaluacji

W toku realizacji projektu przeprowadzono następujące mobilności/kursy/działania (zaprezentowano je poniżej w ciągu chronologicznym):

I. TPM 1, 2-5 grudnia, 2019 w Radawnicy.
II. LTT – Kurs dla nauczycieli w Brenderup Folk High School, 26-31 stycznia, 2020 r.
III. Kurs pilotażowy dla osób o niskich umiejętnościach podstawowych listopad 2020 – wrzesień 2021 w Szczecinie.
IV. TPM 2, 2-6 sierpnia 2021 w Seddiner See
V. TPM 3, 14-17 grudnia 2021 w Adamowie
VI. TPM 4, 27 – 30 czerwca 2022 r. w Mierzynie

I. TPM, 2-5 grudnia 2019 r. w Radawnicy.

Arkusz ankiety ewaluacyjnej zawierał 4 pytania (tak zwane pytania wyboru), na które można było odpowiedzieć tak lub nie. Także dwa z pytań zachęcały do dalszego komentowania (a zatem były pytaniami otwartymi).

Arkusz ewaluacyjny wypełniło 13 osób, a zatem wszyscy uczestnicy pierwszej mobilności.

Generalna ocena TPM wypadła bardzo pozytywnie. A pytania otwarte oraz ich analiza prezentowała się następująco:

1. Czy Państwa oczekiwania dotyczące mobilności zostały spełnione?

Wszyscy uczestnicy mobilności odpowiedzieli, że ich oczekiwania związane z projektem zostały spełnione. Respondenci podkreślali także, że ponadto omówiono projekt i jego idee, przypomniano zadania poszczególnych partnerów, określono grupę docelową oraz stworzono schemat programu kursu. Ale także omówiono plan kursu dla nauczycieli, który odbędzie się w Danii. Uczestnicy uważają, że została zachowana odpowiednia równowaga pomiędzy pracą a wypoczynkiem.

2. Czy według Ciebie mobilność była dobrze zorganizowana?

Uczestnicy wyrazili swoje zadowolenie z organizacji mobilności. Odpowiadało im zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie, które według respondentów było smaczne, a porcje były duże.

3. Czy było coś, co byś zmienił?

Respondenci jednogłośnie stwierdzili, że mobilność przebiegała zgodnie z planem. Nie było jednak partnera z Niemiec, który nie zgłosił swoich uwag do projektu. Zwrócono również uwagę na brak tłumacza, który jest niezbędny do sprawnej komunikacji między uczestnikami projektu. Pojawiła się również sugestia dotycząca rejestrowania każdej mobilności.

4. Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie dotyczące przyszłych mobilności?

W odpowiedzi na to pytanie pojawiło się kilka sugestii dotyczących przyszłych mobilności. Respondenci uważają, że powinno być więcej spotkań podczas wspólnego muzykowania i śpiewania oraz że powinna być zachowana równowaga między pracą a wypoczynkiem.

II. Kurs dla nauczycieli w Brenderup Folk High School, 26-31 stycznia 2020 r.

Ewaluacja została przeprowadzona poprzez poproszenie uczestników o wyrażenie własnej opinii na temat zrealizowanego kursu dla nauczycieli. Ankietujący chcieli uzyskać informację, który z „punktów” najbardziej ich zainspirował/zaimponował. Pojawiło się wiele refleksji i wyraźnie wiele pomysłów zrodziło się w uczestnikach. Wielu z nich wyraziło chęć przeprowadzenia podobnych kursów w swoich szkołach.

Należy podkreślić, że w badaniu udział wzięli wszyscy uczestnicy tj. 19 osób.

OCENA:

Osoba przeprowadzająca badanie postawiła następujące pytanie respondentom (było to pytanie otwarte co oznacza, że ankietowani mogli wpisać samodzielnie odpowiedzi):

Jakie 2 rzeczy zrobiły największe wrażenie podczas kursu?

Takie odpowiedzi zostały podane w kwestionariuszach:

Środowisko internatu jest ważne

Interakcja między uczniami i nauczycielami jest wyjątkowa

Śpiew przełamuje bariery między ludźmi

Najwyraźniej dużo wolnego czasu, ale nikt się nie nudził

Wykorzystam pomysł o www.worldsbestnews.org

Widziałem dobry kontakt między różnymi sektorami personelu

Zainspirowało mnie to, jak nauczyciele wspierają rozwój każdego ucznia

Zainspirowała mnie elastyczność harmonogramu – ogólnie rzecz biorąc otwartoś

Byłam pod wrażeniem fizycznych przestrzeni/otoczenia – każdy budynek ma swój własny charakter

Podobało mi się, że dyrektor wyjaśnił, na czym polega piosenka, którą śpiewaliśmy

Podobała mi się prezentacja przygotowana przez uczniów z Kostaryki – każdy ma swoją historię do opowiedzenia

Byłam pod wrażeniem bliskich kontaktów osobistych między uczniami

Bardzo podobały mi się wspólne pokoje i to, że możliwości gry są otwarte i swobodne

Podobało mi się, że hierarchia jest bardzo płaska

Widziałam, że nikt się nie kłóci

Chcę wprowadzić zrównoważony rozwój do przyszłych kursów i praktyk w mojej szkole

Zainspirowało mnie jedzenie serwowane w waszej szkole

Bardzo podobał mi się sposób, w jaki goście byli witani przez wszystkich w jadalni.

Warsztaty filcowania były inspirujące i chcę pomóc w zorganizowaniu podobnych warsztatów w naszej szkole

Ogród ekologiczny był interesujący – mam nadzieję, że uda nam się założyć taki w naszej szkole, z którego będą korzystać nasi uczniowie.

W Waszej szkole urzekła mnie wielka uważność i wrażliwość na innych ludzi. Otwartość na inność. Nie ocenianie z góry. Wszystko to sprawia, że każdy nowy w Waszej społeczności od razu czuje się w niej dobrze.

Jeszcze jedna ważna rzecz – nie liczy się przetrwanie, ale życie – w pełnym tego słowa znaczeniu.

Najbardziej podobało mi się chodzenie po klasach, mogłam obserwować pracę nauczycieli i uczniów,

Bardzo podobały mi się nasze wspólne warsztaty, na których mogliśmy sami coś zrobić, np. filcowanie – wiele się nauczyłam, a poczynione obserwacje mogę wykorzystać w swojej pracy.

III. Kurs pilotażowy dla osób o niskich umiejętnościach podstawowych listopad 2020 – wrzesień 2021 w Szczecinie

Założenia, które wypracował zespół projektowy:

 1. GRUPA DOCELOWA to osoby z trudnościami w obszarze internetu użytkowego, zarządzania gospodarstwem domowym, czytania ze zrozumieniem. Poza tym zależy nam aby były to osoby z obszarów wiejskich. W przedziale wiekowym 45-65 lat, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Przewidujemy udział osób zarówno aktywnych zawodowo, jak i biernych.
 2. IDEA (MYŚL PRZEWODNIA) mająca pomóc w podniesieniu kompetencji podstawowych u wskazanej powyżej grupy osób to „Zdrowy styl życia”.
 3. MODUŁY W PROGRAMIE NAUCZANIA TO:
  • Zdrowa kuchnia (produkty lokalne, przetwórstwo, savoir vivre, artykuły bio, świadomy konsument)
  • Przydomowy ogród (eko uprawy i przetwórstwo)
  • Sport/fitness
  • Zarządzanie gospodarstwem domowym (budżet domowy, organizacja prac domowych)</li
  • Internet użytkowy (rejestracja wizyt domowych, sprawy urzędowe, zakupy on-line, pozyskiwanie informacji)
  • Kosmetyki i chemia naturalna
 4. KURS BĘDZIE REALIZOWANY W SYSTEMIE WEEKENDOWYM W ILOŚCI GODZIN 240 (będzie to 15 weekendów/zjazdów po 8 godzin dziennie).

RZECZYWISTOŚĆ PO REKRUTACJI:

Ze względu na pandemię COVID-19 zrekrutowano grupę docelową, składającą się z :

 1. 12 osób zamieszkujących na terenie wiejskim – 80% i 3 osób zamieszkujących teren miejski – 20%
 2. 15 osób w przedziale wiekowym 45-65 lat – 100%
 3. 10 kobiet -66,7%, 5 mężczyzn- 33,3%
 4. 6 osób aktywnych zawodowo -40% i 9 biernych zawodowo- 60%.

Łącznie udało nam się zrealizować 240 h kursu w trakcie 15 weekendów, na przełomie LISTOPAD 2020-WRZESIEŃ 2021. Pomimo, iż nie braliśmy pod uwagę formy zdalnej prowadzenia zajęć, byliśmy zmuszeni do dostosowania kursu do panujących warunków sanitarno-epidemiologicznych. Efektem było przeprowadzenie 162h kursu w formie on-line (27 dni) i 78 h kursu stacjonarnie (13dni).

Największym wyzwaniem zarówno dla uczestników jak i prowadzących okazała się nauka użytkowania internetu prowadzona online. Jednak pomimo wielu obaw, wszyscy uczestnicy poradzili sobie z tym zadaniem. Jako efekt ich wspólnej pracy powstała strona internetowa kursu: https://budzetwpigulce.wixsite.com/my-site oraz fan page na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/3694935447211481

Cele szczegółowe kształcenia, które udało nam się osiągnąć:

Zdrowa kuchnia

Uczestnik zajęć:

 • poznał zasady zdrowego odżywiania,
 • poznał i stosuje piramidę zdrowego żywienia,
 • docenia znaczenie lokalnej produkcji produktów rolno-spożywczych,
 • wie, czym różnią się produkty oznaczone certyfikatem „BIO”,
 • wybiera i stosuje w swoim życiu artykuły BIO,
 • nie używa produktów wysoce przetworzonych,
 • poznał pojęcie i stosuje pojęcie „świadomy konsument”.

Przydomowy ogród (eko-uprawy i przetwórstwo)

Uczestnik zajęć:

 • wie, jak i kiedy założyć przydomowy ogród i jakie prace przed wysiewem nasion należy w nim wykonać, aby osiągnąć dobre zbiory,
 • wie, jak przygotować glebę do uprawy roślin,
 • wie, jakie rośliny dobrać do lokalnych uwarunkowań środowiskowych,
 • wie, jak prowadzić ogród, aby uzyskać ekologiczne i zdrowe warzywa i owoce „BIO”,
 • wie, jakie rośliny warzywne uprawiać w przydomowym ogrodzie,
 • poznał kalendarz wysiewu nasion oraz wysadzania sadzonek roślin warzywnych,
 • wie, jak pielęgnować uprawy warzywne w ogrodzie,
 • wie, kiedy zbierać plony z ogródka,
 • poznał przepisy na domowe przetwory z wykorzystaniem zbiorów z przydomowego ogródka,
 • wie, jak i kiedy zrobić konfiturę czy sałatkę do domowej spiżarni,
 • wie, jak przechowywać zebrane warzywa, by utrzymały się jak najdłużej w domowych zapasach.

Sport

Uczestnik zajęć:

 • poznał znaczenie ruchu dla utrzymania dobrej kondycji ciała i ducha,
 • poznał i stosuje zasady bezpiecznego treningu (rozgrzewka, rozciąganie, nawodnienie),
 • poznał zasady bezpiecznego treningu pozwalające na ograniczenie ryzyka doznania kontuzji,
 • potrafi dobrać rodzaj aktywności fizycznej właściwy dla wieku i ograniczeń fizycznych,
 • potrafi właściwie dobrać obciążenia związane z wysiłkiem fizycznym.

Zarządzanie gospodarstwem domowym

Uczestnik zajęć:

 • wie, co to jest budżet domowy,
 • potrafi planować wydatki i odpowiednio gospodarować pieniędzmi,
 • poznał i rozumie potrzebę racjonalnego gospodarowania dostępnymi zasobami rzeczowymi i finansowymi oraz rozumie potrzebę oszczędzania,
 • potrafi planować zajęcia w ciągu dnia, tygodnia tak, by wystarczyło czasu na pracę oraz odpoczynek,
 • zapisuje zakupy oraz pilnuje, aby kupić to co zapisane, z pominięciem reklam i okazji – świadomy konsument.

Internet użytkowy

Uczestnik zajęć:

 • umie korzystać z Internetu; za pośrednictwem komputera, tabletu i telefonu,
 • wie, jak obsługiwać bezpieczne płatności internetowe,
 • poznał i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w internecie,
 • wie, jak zarejestrować wizytę domową u lekarza,
 • poznał sposoby załatwiania spraw urzędowych przez Internet- wie co to jest profil zaufany,
 • potrafi zrobić zakupy on-line, wybierając najtańsze oferty,
 • umie pozyskać informacje z internetu, skorzystać z biblioteki on-line.

Kosmetyki i chemia naturalna

Uczestnik zajęć:

 • wie co to są kosmetyki i chemia naturalna,
 • umie wykonać domowym sposobem podstawowe kosmetyki oraz domową chemię,
 • wie jakie znaczenie dla środowiska ma stosowanie naturalnych produktów,
 • poznał koszty produkcji domowych kosmetyków i chemii.

Po analizie ankiety ewaluacyjnej wynika, że kurs był bardzo potrzebny jego uczestnikom i wielu uczestników w dalszym ciągu będzie się rozwijać. Najwyżej został oceniony moduł „przydomowy ogród”.
Poniżej szczegółowe podsumowanie ankiety:

Ocena organizacji kursu

Miejsce kursu (sala, hotel, miejscowość ) były odpowiednie

Czas trwania kursu i godziny sprzyjały realizacji zaplanowanego zadania

Ilość i jakość materiałów szkoleniowych sprzyjała realizacji zaplanowanego materiału

Ocena programu kursu i metoda prowadzenia

Kurs był dobrze dopasowany do moich potrzeb

Dzięki udziałowi w kursie zdobyłem nową wiedzę/umiejętności

Metody szkolenia, rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele kursu

Ocena modułu „ZDROWA KUCHNIA”

 • 8 osób wystawiło ocenę 5,0
 • 6 osób wystawiło ocenę 4,0
 • 1 osoba wystawiła ocenę 4,625

Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,58 na 5,0 możliwych

Ocena modułu „PRZYDOMOWY OGRÓD”

 • 11 osób wystawiło ocenę 5,0
 • 2 osób wystawiło ocenę 4,0
 • 1 osoba wystawiła ocenę 4,875
 • 1 osoba wystawiła ocenę 3,75

Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,78 na 5,0 możliwych

Ocena modułu „SPORT/FITNESS”

 • 5 osób wystawiło ocenę 5,0
 • 8 osób wystawiło ocenę 4,0
 • 1 osoba wystawiła ocenę 3,75
 • 1 osoba wystawiła ocenę 3,0

Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,25 na 5,0 możliwych

Ocena modułu „ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM DOMOWYM”

 • 9 osób wystawiło ocenę 5,0
 • 5 osób wystawiło ocenę 4,0
 • 1 osoba wystawiła ocenę 3,625

Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,58 na 5,0 możliwych

Ocena modułu „INTERNET UŻYTKOWY”

 • 9 osób wystawiło ocenę 5,0
 • 6 osób wystawiło ocenę 4,0

Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,6 na 5,0 możliwych

Ocena modułu „KOSMETYKI I CHEMIA NATURALNA”

 • 11 osób wystawiło ocenę 5,0
 • 3 osób wystawiło ocenę 4,0
 • 1 osoba wystawiła ocenę 3,75

Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,72 na 5,0 możliwych

KOŃCOWA OCENA KURSU

CZY UWAŻASZ, ŻE INFORMACJE I UMIEJĘTNOŚCI PRZEDSTAWIONE W KURSIE BĘDĄ DLA CIEBIE PRZYDATNE W ŻYCIU CODZIENNYM

CZY FAKT, ŻE KURS ZREALIZOWANO W FORMIE HYBRYDOWEJ ( W CZĘŚCI ON-LINE ) BYŁ DLA CIEBIE UTRUDNIENIEM?

CZY W PRZYSZŁOŚCI CHCIAŁBYŚ BRAĆ UDZIAŁW KURSACH O PODOBNEJ TEMATYCE?

CO TWOIM ZDANIEM WYDARZY SIĘ PO UKOŃCZENIU KURSU?

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to:

 • będę korzystać z kolejnych kursów o podobnej tematyce
 • z chęcią pogłębię swoją wiedzę w obszarze zdrowego stylu życia
 • założę swój przydomowy ogród
 • kurs zachęcił mnie do poszerzania swojej wiedzy
 • wykorzystam zdobytą wiedzę
 • wzrosła moja pewność siebie i chęć kształcenia ( rozwoju)
 • zmobilizowało mnie to do poszukiwania zatrudnienia
 • zmieniłam moje zdanie na temat mojego miejsca zamieszkania (postrzegam pozytywnie wieś).

METRYCZKA

PŁEĆ

WIEK

OBSZAR ZAMIESZKANIA

STATUS NA RYNKU PRACY

IV. TPM, 2-6 sierpnia 2021 r. w Seddiner See

W ewaluacji mobilności zabiegano aby arkusz ewaluacyjny była za każdym razem zbliżony (aby wszystkie TPM były zewaluowane przy pomocy podobnego zestawu pytań). A zatem i tym razem arkusz zawierał 4 pytania, na które na wszystkie można było odpowiedzieć tak lub nie.

Również i tu dwa z pytań zachęcały do dalszego komentowania (miały miejsce do uzupełnienia odpowiedzi). W tym przypadku arkusz oceny wypełniło 15 osób. Również i ta mobilność została bardzo dobrze oceniona.

1. Czy Państwa oczekiwania dotyczące mobilności zostały spełnione?

Prawie wszyscy uczestnicy mobilności odpowiedzieli, że ich oczekiwania dotyczące projektu zostały spełnione (jedna osoba napisała, że częściowo, ponieważ chciałaby spędzić więcej czasu z partnerami niemieckimi, aby lepiej poznać ich i ich instytucję). Omówiono wszystkie bieżące sprawy związane z realizacją projektu, uzgodniono szczegóły dotyczące publikacji. Wykazano zadowolenie z wyżywienia.

2. Czy Pana/Pani zdaniem mobilność była dobrze zorganizowana?

Uczestnicy w większości wyrazili swoje zadowolenie z organizacji mobilności. Zarówno zakwaterowanie, jak i posiłki odpowiadały im. Dwóch uczestników napisało o braku zainteresowania ze strony organizatorów i niskiej jakości zorganizowanej mobilności.

3. Czy było coś, co byś zmienił?

Uczestnicy w większości stwierdzili, że mobilność przebiegła zgodnie z planem i była dobrze zorganizowana. Dwóch uczestników ponownie podkreśliło brak zaangażowania niemieckiego partnera. Jeden uczestnik zauważył, że założenia programowe były dobre, ale realizacja wypadła słabiej.

4. Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie dotyczące przyszłych mobilności?

W odpowiedzi na to pytanie pojawiło się kilka sugestii dotyczących przyszłych mobilności. Respondenci uważają, że powinno być więcej warsztatów praktycznych i sportowych, aby zrównoważyć czas „siedzący” z czasem w „ruchu”.

V. TPM, 14-17 grudnia 2021 r. w Adamowie

Podobnie jak w przypadku poprzednich mobilności i tu arkusz ewaluacyjny zawierał 4 pytania, na które na wszystkie można było odpowiedzieć tak lub nie. Tu również dwa z pytań zachęcały do dalszego komentowania. Arkusz oceny wypełniło 17 osób. Ogólnie rzecz biorąc, było pewne niezadowolenie z organizacji programu. Wymieniano między innymi takie uchybienia: krótkie powiadomienie o kwestiach praktycznych (zakwaterowanie, ceny, sposoby dojazdu), niewystarczająca znajomość punktów programu, brak wyraźnego przywództwa ze strony organizatora.

1. Czy Twoim zdaniem mobilność była dobrze zorganizowana?

Większość uczestników uznała, że mobilność była słabo przygotowana, brakowało programu, adresu i podstawowych informacji. Wskazywano również na niskie zaangażowanie i brak osób odpowiedzialnych za treść. Część wskazała, że mobilność była wystarczająco przygotowana, a część, że była dobrze zorganizowana.

2. Czy było coś, co byś zmienił?

Uczestnicy wyrazili swoje przemyślenia dotyczące poprawy niektórych zorganizowanych działań. Były to głównie opracowanie programu z wyprzedzeniem, większe zainteresowanie grupy, poprawa warunków zakwaterowania.

3. Czy masz jakieś sugestie dotyczące przyszłych mobilności?

Podobnie jak w poprzednim pytaniu wymieniono przygotowanie programu, poprawę komunikacji, zaangażowanie liderów oraz poprawę warunków zakwaterowania.

4. Czy Twoje oczekiwania dotyczące mobilności zostały spełnione?

Tym razem większość uczestników uznała, że ich oczekiwania nie zostały spełnione lub zostały spełnione tylko częściowo. Znaczna liczba uczestników wyjechała rozczarowana mobilnością.

VI. TPM, 27 – 30 czerwca 2022 r. w Mierzynie

W toku ostatniej mobilności starano się zawrzeć w arkusz oceny zarówno pytania z poprzednich mobilności, jak również dodatkowe pytania, które miały za zadanie zbadanie nastawienia partnerów do przyszłej współpracy. Ankieta ewaluacyjna zawierała 6 pytań, na które wszystkie można było odpowiedzieć tak lub nie, a jedno z pytań zachęcało do dalszego komentarza. W jednym punkcie arkusza ewaluacyjnego poproszono uczestników o ocenę mobilności w skali od 0 do 6. 18 osób wypełniło arkusz oceny, a zatem wszyscy uczestnicy spotkania. Ogólnie rzecz biorąc, zadowolenie z programu było ogromne. Ocenę TPM wystawiło 15 osób – 6, 2 osoby – 5 i 1 osoba – 4.

1. Czy Pani/Pana zdaniem mobilność była dobrze zorganizowana?

Wszyscy uczestnicy mobilności odpowiedzieli, że mobilność była bardzo dobrze zorganizowana. Podkreślali zaangażowanie kadry, ciekawy program oraz możliwość poznania uczestników.

2. Czy było coś, co byś zmienił?

Uczestnicy nic by nie zmienili, byli bardzo zadowoleni z programu. Jedna osoba wspomniała, że wolałaby poświęcić nieco więcej czasu na pracę nad projektem. Jednak inni wskazali na dobrą równowagę między pracą a czasem wolnym.

3. Czy masz jakieś sugestie dotyczące przyszłych projektów?

Większość osób albo nie miała żadnych uwag, albo deklarowała chęć współpracy w przyszłości. Deklarowały również chęć utrzymania rezultatów wypracowanych podczas tego projektu.

4. Czy Państwa oczekiwania dotyczące mobilności zostały spełnione?

Respondenci jednogłośnie stwierdzili, że mobilności spełniły ich oczekiwania. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z przebiegu mobilności. Zauważono również, że może to być model, który można by powielać w przyszłości.

5. Czy chciałbyś współpracować z nami w przyszłych projektach Erasmus+?

Wszyscy uczestnicy zadeklarowali, że chcieliby współpracować w przyszłości w takim partnerstwie.

6. W skali od 0 do 6, jak oceniliby Państwo swoją ostatnią mobilność?

Piętnaście osób zaznaczyło, że ocenia ostatnią mobilność na najwyższym poziomie tj. zaznaczyło 6. Dwie osoby zaznaczyły 5, a jedna osoba 4.

Wnioski:

Arkusze ewaluacyjne wypełnione poszczególnych mobilności w znacznej części wykazały duże zadowolenie z organizacji mobilności i ich programów. Punkty w tych arkuszach ewaluacyjnych są skonstruowane w taki sposób, żeby dużą wartość można było uzyskać z odpowiedzi. Jednak zdaniem osoby dokonującej analizy wszystkich ankiet, gdy na pytanie odpowiada się „tak” lub „nie” bez dalszych komentarzy, nie pozostawia to zbyt wielu szans na konstruktywny postęp. Innymi słowy – organizator TPM na kolejne spotkanie nie może tak naprawdę wykorzystać odpowiedzi do przygotowania i ulepszenia wyników programu.

Ocena z LTT – kursu dla nauczycieli uniwersytetów ludowych została przeprowadzona w inny sposób, aby skłonić uczestników do refleksji nad ich własną praktyką w porównaniu z wkładem z kursu w Brenderup.

W przypadku kursu pilotażowego dla osób o niskim poziomie kompetencji podstawowych w ramach ewaluacji poproszono uczestników o ocenę różnych aspektów kursu. W raporcie wykorzystano odpowiedzi do ilościowego określenia rezultatów. Dodatkowo zamieszczono cytaty z wypowiedzi 4 uczestników, które składają się na ogólny obraz dużego zadowolenia z kursu pilotażowego.

Rekomendacja do raportu ewaluacyjnego ERASMUS +:

Realizacja trzyletniego projektu pokazała, jak duże znaczenie ma ewaluacja poszczególnych etapów. Z powyższego raportu wynika, że wszystkie etapy projektu zostały poddane ewaluacji i że zastosowano w tym celu różne metody i formy ewaluacji. Ogólnie realizacja poszczególnych etapów została oceniona pozytywnie przez respondentów. O faktyczności zawartych odpowiedzi świadczy fakt, że nie wszystkie odpowiedzi są jednobrzmiące. Były wśród ankietowanych osoby, które miały odmienne zdanie – co jest źródłem największych informacji dla organizatora, gdyż ukazuje, w którym punkcie w przyszłości należy zwrócić uwagę na realizację. Jako realizatorzy już wiemy jak duże znaczenie ma ewaluacja oraz należyte się do niej przygotowanie m.in. opracowanie formularzy ankiet etc.

Ewaluacja projektu „Nauczyciel w uniwersytecie ludowym wobec wyzwań współczesnej Europy” ukazała jak ważne są działania na rzecz osób dorosłych o niskim poziomie kompetencji. Dowodem na to są efekty realizacji kursu pilotażowego zrealizowanego w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym. Wyzwaniem było zaprosić ludzi do udziału w kursie dla osób o niskim poziomie kompetencji podstawowych nie stygmatyzując ich i nie pisząc o tym wprost. W zespole projektowym zdecydowano o zawoalowaniu prawdziwej potrzeby grupy aby osoby chciały się zgłosić do udziału w projekcie.

Należy także podkreślić, że realizacja tak dużego projektu, w którym w międzynarodowym zespole projektowym należy wypracować konkretne i merytoryczne rezultaty (w naszym przypadku Program dydaktyczny kursu oraz poradnik metodyczno – dydaktyczny) jest dużym wyzwaniem. Dlatego rekomendowane jest prowadzenie takich działań tylko w zespołach, gdzie są osoby o dobrej znajomości wspólnego języka projektowego (w naszym przypadku był to język angielski oraz niemiecki). Brak dobrych kompetencji językowych utrudnia a wręcz uniemożliwia płynną i rzetelną realizację działań projektowych.

Kolejnym istotnym punktem jest przestrzeganie dyscypliny czasowej (należyta realizacja założonego w projekcie harmonogramu działań). Może się wydawać, że okres trzech lat to bardzo dużo ale każde opóźnienie w obszarze jedno z działań powoduje lawinowe opóźnienie kolejnych działań. Taka sytuacja może spowodować problemy w terminowym zrealizowaniu poszczególnych działań. W przypadku naszego projektu takie zawirowanie wprowadziła pandemia COVID-19 jednak udało się zrealizować wszystkie działania w terminie (w terminie ale z dużym nakładem spiętrzonych prac i stresu).

Podsumowując realizacja tak dużych projektów jest wyzwaniem zarówno dla lidera projektu, jak i jego partnerów. Projekt był dużym wyzwaniem ale i okazał się ogromną szansą zarówno dla samych jego realizatorów, jak i dla przyszłych dorosłych słuchaczy uniwersytetów ludowych. Pomimo ogromu wyzwań i napotykanych trudności chcielibyśmy rekomendować innym organizacjom i instytucją podjęcie takiego wyzwania i samodzielne zrealizowanie projektów z programu ERASMUS+.