ZUL

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy w Mierzynie (ZUL) jest placówką edukacji obywatelskiej na Pomorzu Zachodnim, której założenia oparte są głównie na tradycjach grundtvigiańskich. W swoich działaniach nawiązujemy do polskich tradycji ks. A. Ludwiczaka i Ignacego Solarza. Holistyczny program wychowawczy jest różnorodny, pełen pomysłów i realizowany zgodnie z metodą pracy „żywego słowa” w Uniwersytetach Ludowych. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Republiką Federalną Niemiec, ZUL znaczną część swojej działalności przeznaczył na szeroko rozumianą wymianę międzykulturową. W centrum uwagi znajduje się kultura, edukacja oraz rozwój umiejętności intelektualnych, fizycznych i praktycznych w dorosłym życiu.

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy został założony 16 maja 2017 roku jako placówka niepubliczna, działająca głównie wśród osób dorosłych zamieszkujących tereny wiejskie. Formalności dopełnił wpis 13 czerwca 2017 roku do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego. Dziś, po 5 latach działalności, zrealizowano prawie 60 różnych projektów lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Laboratoria ZUL zostały doposażone, otrzymał certyfikat ISO, ZUL stał się przedsiębiorstwem społecznym, które wciąż jest gotowe na nowe wyzwania.

Niemiecki odpowiednik uniwersytetów ludowych Heimvolkshochschule stał się wzorem do naśladowania dla założycieli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego. Dużą wagę przywiązuje się do przygotowania kursowego dla liderów i działaczy społeczności lokalnych oraz do budowania regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez liczne warsztaty rękodzielnicze, wystawy, wernisaże i współpracę z lokalnymi artystami.

Metody i formy pracy w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Ludowym

  • „żywe słowo”
  • „wspólny pobyt przy wspólnym stole”
  • praca ucznia na rzecz uniwersytetu ludowego
  • wspólna organizacja czasu wolnego
  • praca w ramach projektów
  • samokształcenie
  • współpraca i duch partnerstwa
  • praca w grupach
  • uczenie się przez praktykę

 

 

West Pomeranian Folk High School – Foundation
Welecka street 13b, 72-006 Mierzyn
www.zul.org.pl,
facebook.com/uniwersytetludowymierzyn ,
tel. 0048 506 533 449,
e-mail: zachodniopomorskiul@wp.pl