BRENDERUP FOLK HIGH SCHOOL

Brenderup Højskole jest jedną z około 70 uniwersytetów ludowych w Danii – pierwsi uczniowie szkoły przybyli w 1986 roku. Historia uniwersytetów ludowych sięga połowy XIX wieku. Oferują one edukację nieformalną w szerokim zakresie przedmiotów, mając na celu oświecenie uczniów tak, aby zyskali wyższą samoocenę, większą świadomość własnych możliwości w życiu oraz podstawy do demokratycznych interakcji z innymi. Brenderup Højskole to szkoła z internatem dla dorosłych. Kursy dzielą się głównie na dwie kategorie: a) kursy 12- do 41-tygodniowe, z których korzystają głównie młodsi uczniowie (w wieku 18-30 lat) oraz b) kursy 1-2 tygodniowe, z których korzystają głównie uczniowie w wieku 40+. Højskole oferuje długie kursy o szerokim zakresie tematycznym: Globalne zrozumienie i tożsamość kulturowa, recykling, projektowanie, muzyka, sztuka, zrównoważony rozwój z zajęciami praktycznymi oraz lekcje języka duńskiego dla Grenlandczyków/uchodźców/migrantów. Krótkie kursy obejmują jeszcze szerszy zakres tematów. Mamy długą tradycję zapraszania zagranicznych studentów do spędzenia u nas semestru. Jest to obecnie kluczowy czynnik w koncepcji, którą nazywamy wymianą międzykulturową. Brenderup Højskole ma w swoim statucie wyraźne zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, poszanowania praw człowieka i nauczania wartości demokratycznych.

Uczniowie pochodzą z różnych środowisk, w tym z tych, którzy doświadczyli trudności w formalnym systemie szkolnym. Brenderup Folk High School szeroko współpracuje z gminami w Danii, aby zaoferować młodym ludziom inny sposób zdobywania kompetencji przydatnych w ich przyszłym życiu. Oznacza to, że mentorujemy tym młodym ludziom i zwracamy szczególną uwagę na ich potrzeby wsparcia zarówno społecznego, zawodowego, jak i akademickiego. Folk High School w Brenderup intensywnie pracuje z uchodźcami i imigrantami, dlatego ma duże doświadczenie w edukacji wielokulturowej. W programie nauczania szkoły zajęcia takie jak zajęcia na świeżym powietrzu, projektowanie upcyklingowe, budowa OFF-GRID HOUSE, wyplatanie z wikliny i ogrodnictwo permakulturowe są przedmiotami, w których odbywa się wiele nauki. Jest to praktyka międzyprzedmiotowa związana z pedagogiką Grundtviga, a nauczyciele w Brenderup Folk High School posiadają również szerokie kompetencje praktyczne w jednej lub kilku dziedzinach. Dyrektor i wszyscy nauczyciele pochodzą z wolnych szkół w Danii, które opierają się na ideach Grundtviga. Nauczyciel odpowiedzialny za ten projekt (Peter Mogensen) jest również zaangażowany we współpracę międzynarodową od ponad 15 lat i jest również główną osobą odpowiedzialną za udział Brenderup Højskole w projektach ERASMUS+.

Stationsvej 54, 5464 Brenderup, Dania
brenderuphojskole.com/en/,
acebook.com/brenderuphojskole,
tel. +45 64 44 24 14,
e-mail: kontor@brenderuphojskole.dk