Seddiner See

Nasza placówka została założona 30 lat temu jako instytucja kształcąca dorosłych na obszarach wiejskich. Oferujemy seminaria z zakresu edukacji politycznej i kulturalnej, jak również na temat ziemi i ludzi w kraju związkowym Brandenburgia. Ponadto można wziąć udział w seminariach dotyczących ustawicznego kształcenia zawodowego w branży rolniczej. Dzięki naszym projektom Agraraktiv i Landaktiv nasze oferty informacyjne dotyczące „zielonych zawodów” w rolnictwie skierowane są przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Forum ländlicher Raum – Netzwerk Brandenburg jest platformą dialogu dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój regionalny. Koncentruje się na komunikacji z lokalnymi grupami działania. Ponadto wspiera imprezy edukacyjne, aby móc w sposób wykwalifikowany i dobrze uzasadniony podejmować wyzwania obszarów wiejskich.

Nasz dom położony jest blisko natury nad jeziorem Seddin i oferuje 55 nowoczesnych pokoi. Oferujemy świeże posiłki serwowane codziennie z produktów regionalnych. Jesteśmy dogodnie usytuowani u bram Berlina i Poczdamu, a także łatwo do nas dotrzeć środkami komunikacji miejskiej.

Organem odpowiedzialnym szkoły ludowej jest stowarzyszenie non-profit „LändlicheHeimvolkshochschule am Seddiner See” e.V. Members of the non-profit association „LändlicheHeimvolkshochschule am Seddiner See” e.V. are:

  • Landesbauernverband Brandenburg e.V. (Związek Rolników)
  • Kościół protestancki Berlin-Brandenburgia-Schlesische Oberlausitz (Kościół protestancki)
  • Landkreis Potsdam-Mittelmark(okręg)
  • Związek Młodzieży Wiejskiej Berlin-Brandenburgia (Berlin-Brandenburgische Landjugend e.V.)
  • Brandenburger Landfrauenverband e.V. (stowarzyszenie kobiet wiejskich)
  • Genossenschaftsverband -Verband der Regionen e.V. (federacja spółdzielni)
  • Gemeinde Seddiner See (gmina)

Rada pedagogiczna Uniwersytetu Ludowego Seddiner See składa się z przedstawicieli organu odpowiedzialnego oraz ekspertów z dziedziny nauki i dalszego kształcenia. Rada Pedagogiczna doradza pracownikom pedagogicznym Centrum Edukacji Dorosłych w sprawach organizacji, treści i metod kształcenia.

Mamy całościową koncepcję edukacji i opowiadamy się za uczeniem się przez całe życie w połączeniu z kształceniem zawodowym, politycznym, kulturalnym i ogólnym.

Fundamentem pedagogicznym naszej pracy jest:-życie i uczenie się razem-Nauczyciele zawsze widzą siebie jako uczących się-Edukacja poprzez dialog-Zorientowanie na dobro publiczne-Uczenie się sercem, ręką i umysłem.

„Poruszające się serce jest tak samo niezbędne do nauki jak czujny umysł.” (Nikolai F. S. Grundtvig)

Heimvolkshochschule am Seddiner See
Seeweg 2
14554 Seddiner See
www.hvhs-seddinersee.de,
facebook.com/hvhsseddinersee,
tel. 033205 2500-15,
fax 033205 2500-19