Kurs pilotażowy dla osób o niskich umiejętnościach podstawowych